Bìa carton

Giá bán: Liên hệ

Chúng ta vẫn biết rằng, làm việc với một đoạn văn bản dễ đọc và rõ nghĩa dễ gây rối trí và cản trở việc tập trung vào yếu tố trình bày văn bản.

  • Mã: AC-1135VN

Chúng tôi chuyên sản xuất bìa carton 3, 5, 7 lớp:

  • Lớp giấy mặt: Mặt Việt Trì, KBB Phát Đạt, Chánh Dương – Đài Loan, Mặt vàng nội địa
  • Lớp giấy sóng: sóng gia keo chất lượng cao, định lượng từ 90 đến 150 g/cm2
  • Lớp giấy mặt đáy: tương tự như lớp giấy mặt, tùy theo khách hàng lựa chọn.

Chúng ta vẫn biết rằng, làm việc với một đoạn văn bản dễ đọc và rõ nghĩa dễ gây rối trí và cản trở việc tập trung vào yếu tố trình bày văn bản.