Thùng carton giá rẻ

Giá bán: Liên hệ

Chúng ta vẫn biết rằng, làm việc với một đoạn văn bản dễ đọc và rõ nghĩa dễ gây rối trí và cản trở việc tập trung vào yếu tố trình bày văn bản.

  • Mã: AC-1135VN-1

Chúng tôi chuyên sản xuất thùng carton giá rẻ 3, 5, 7 lớp:

  • Lớp giấy mặt: Mặt vàng nội địa
  • Lớp giấy sóng: sóng gia keo chất lượng cao, định lượng từ 105 g/cm2
  • Lớp giấy mặt đáy: đáy mộc hoặc đáy vàng nội địa

Chúng ta vẫn biết rằng, làm việc với một đoạn văn bản dễ đọc và rõ nghĩa dễ gây rối trí và cản trở việc tập trung vào yếu tố trình bày văn bản.