Previous
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
Next

Tin tức

Philippines tổ chức họp 4 bên về Biển Đông

Cuộc hội đàm sẽ không có Trung Quốc, nước đòi chủ quyền với hầu hết Biển Đông, kể cả vùng nước gần bờ các nước láng giềng, và khẳng định sẽ chỉ giải quyết tranh chấp giữa Bắc Kinh và từng bên liên quan.

"Chúng tôi tôn trọng đề xuất của Trung Quốc, nhưng chúng tôi không chấp nhận điều này", AFP dẫn lời ông del Rosario nói. Hội thảo 4 bên được Philippines lần đầu đề xuất năm ngoái, bất chấp cách tiếp cận song phương của Trung Quốc.