Previous
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
Next

Tin tức

Liên hợp quốc có nhận xét hiếm hoi về Biển Đông

"Điều quan trọng là các nước trong khu vực giải quyết các vấn đề này thông qua đối thoại và theo cách hòa bình và thân thiện", ông Ban nói.

Liên hợp quốc sẵn sàng "cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật và chuyên nghiệp, nhưng đầu tiên, các vấn đề này nên được giải quyết giữa các bên liên quan", nhà lãnh đạo Liên hợp quốc nói thêm, và tránh đề cập đến việc ông có ủng hộ bên nào trong tranh chấp hay không.

Trên Biển Đông hiện nay có các bên tuyên bố chủ quyền chồng lấn gồm Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Malaysia và Brunei. Hôm thứ ba Philippines công bố việc đưa tranh chấp ra tòa án trọng tài quốc tế theo Công ước về luật Biển của Liên hợp quốc năm 1982, mà cả Philippines và Trung Quốc đều là các bên ký kết.