Previous
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
Next

Tin tức

Họp 4 bên về Biển Đông là vì hòa bình

Theo ông Nghị, tham vấn giữa các nước thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về vấn đề Biển Đông là việc làm bình thường và thường xuyên, để thúc đẩy việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông. Phát ngôn viên ngoại giao Việt Nam cũng cho hay việc tham vấn sẽ thúc đẩy giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, hay các thỏa thuận cam kết đã có như Tuyên bố về Ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC), tuyên bố về nguyên tắc 6 điểm của ASEAN, và mới đây là tuyên bố chung cấp cao kỷ niệm 10 năm DOC.