Previous
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
Next

Giới thiệu công ty

Giới thiệu công ty

Công ty TNHH Hoàn M được thành lp vào tháng 10 năm 2003 vi ngành ngh sn xut chính là Bao bì các tông và túi nha các loi. Vi đi ngũ công nhân lành ngh và h thng máy móc công ngh hin đi, chúng tôi luôn l lc đ mang đến cho khách hàng sn phm vi cht lượng tt nht và giá tr tt nht.

Với bộ máy tổ chức hoàn thiện, đầy đủ các phòng ban chức năng, đội ngũ lãnh đạo tài ba, nhân sự trẻ, năng động và ham học hỏi, chúng tôi luôn sẵn sàng đáp ứng yêu cầu khách hàng một cách cao nhất và chủ động nhất, từ khâu thiết kế, phát triển sản phẩm, khuôn mẫu, cho đến hệ thống marketing, bán hàng và chăm sóc khách hàng.
Công ty cũng có đầy đủ hệ thống chính sách nhân sự, huấn luyện, đãi ngộ nhằm khuyến khích được người lao động tự khám phá năng lực và đạt được các mục tiêu cá nhân, gắn liền với sự phát triển của công ty.

Công ty cũng luôn quan tâm tổ chức các hoạt động ngoài trời, nhằm nâng cao tinh thần làm việc nhóm, tính đoàn kết trong mỗi người lao động.