Previous
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
Next

Tin tức

Các nước phản đối bản đồ trên hộ chiếu Trung Quốc

Ấn Độ phản đối việc Trung Quốc đưa hai vùng đất mà Ấn Độ tuyên bố chủ quyền là Aksai Chin và Arunachal Pradesh vào bản đồ trong quyển hộ chiếu. Để đáp lại, Ấn Độ bắt đầu dán visa có in hình bản đồ của nước mình, trong đó có hai địa điểm trên, để cấp cho công dân Trung Quốc.